ZWEVEZELE

Welkom bij trefpunt 55+

April 2008

Informatienamiddag senioren

In het kader van het Sociaal Project heeft Okra Zwevezele in samenwerking met de gemeentelijke seniorenraad een eerste infonamiddag gegeven (in een reeks van vier), aan de leden van Okra Zwevezele op donderdag 17 april in de bovenzaal van de CM.
De thema's van deze eerste namiddag waren "veiligheid", "inbraakpreventie", "brandveiligheid", en "valpreventie".
Aan de hand van Powerpoint presentaties en aangepaste uitleg toonden de sprekers Dhr. Jan Scherpereel en Dhr. José Moerman aan de 120 aanwezigen de gevaren en onveilige situaties thuis en de mogelijkheden om die te vermijden.


In deze drie uur durende leerrijke namiddag was er tussenin een pauze voorzien met koffie en gebak en kregen de toehoorders de gelegenheid om de standen van de brandweer, de politie en een stand van de thuiszorgwinkel te bezichtigen.
Alle informatie hieromtrent werd dan ook bereidwillig door de standhouders meegegeven.
Na afloop van deze namiddag kregen de aanwezigen ook nog een checklijst mee naar huis, om aan de hand van de controlepunten op die lijst de veiligheid i.v.m. valpreventie en brandveiligheid in hun huis te controleren. Deze checklijst word ingevuld teruggegeven aan hun wijkverantwoordelijke om later in een gezamenlijke grafiek de meest voorkomende gevarenpunten aan te tonen.


Langs deze weg bedanken we ook de politie, brandweer en thuiszorgwinkel voor hun bereidwillige medewerking aan deze namiddag.