ZWEVEZELE

Welkom bij trefpunt 55+

Verkiezing voorzitter

Daar het voorzittersschap van Noël Porteman in december 2006 ten einde liep en er een nieuw dagelijks bestuur moest worden verkozen werd er tijdens de bestuursvergadering van november gestemd door de voltallige bestuurploeg en in bijzijn van de secretaris van OKRA regio Tielt, Eddy Vankeirsbilck.
Aangezien er slechts één kandidaat(e) zich had opgegeven voor het voorzitterschap, was er geen probleem voor Odette Degeldere om als nieuwe voorzitter te worden verkozen.
De mandaten van secretaris en penningmeester konden gewoon nog worden verlengd voor vier jaar, Roger Dewindt en Jan Verkest werden dan ook volmondig opnieuw verkozen.
Als nieuwe medevoorzitter werd Robert Van Compernolle verkozen om bij de huidige medevoorzitter Clara Verduyn zijn taak waar te nemen.
De telling van de stemmen gebeurde door de oudste en de jongste aanwezige, onder het toezicht van Eddy Vankeirsbilck. Noël Porteman die acht jaar het voorzitterschap van KBG op zich heeft genomen werd door iedereen met een warm applaus tot erevoorzitter benoemd. Proficiat Noël voor uw jarenlange inzet.
Ook een proficiat aan de nieuwe voorzitter en verkozenen met de wens dat we opnieuw een mooie periode van samenwerking en medezeggenschap vol overgave mogen tegemoet gaan.

Door het voltallig bestuur werd Odette De Geldere verkozen en is nu vanaf 1 januari 2007 aangesteld als nieuwe voorzitter en zal nu haar taak als voorzitter, reis-, sportverantwoordelijke en danslerares haar dagen goed gevuld krijgen. Zij werd door de vrouwen van het dagelijks bestuur met bloemen en een geschenk bedacht.(zie foto, met vlnr. Clara Verduyn, Lena Vanthournhout, Odette De Geldere, Noël Porteman, Denise Tack en Annie De Buck ).
Uittredend voorzitter Noël Porteman, die als ere- voorzitter nu werd benoemd, kreeg een goeie fles champagne overhandigd, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van KBG Zwevezele.

Ook Maria Vanmaele en Aldegonde Duyvejonck, die zovele jaren hun werk als wijkverantwoordelijke met volle inzet deden, kregen bloemen overhandigd in naam van het bestuur, door medevoorzitter Robert Van Compernolle.

We verwelkomen ook André Casteleyn en Hubert Coppens die nu de taak van wijkverantwoordelijke op zich nemen.